Za jego czasów też!

 

 

 

 

„Teraźniejszej literaturze zdałby się bardzo hamulec. Czy nie
możnaby naznaczyć pewnych nagród dla tych, którzy najmniej
arkuszy wydrukują? „

Aleksander Hrabia Fredro.

***

Piszą już właściwie wszyscy!