pamięć

Pamięci moja zagalopowana jak rączy rumak Przybiegasz nieproszona do progu mojej skroni i trwasz gniewnie