Podróżą każda miłość jest

Bożejewiczki
Brzyskorzystew- poproście znajomego Niemca, by powtórzył (sic!)
Niewieścin
Zazdrość
Zbrachlin
Kto podróżuje, ten wie!
Ach te nasze piękne nazwy miejscowości, z cyklu- zza szyb samochodu, w podróży