Międzynarodowy Dzień Pisarza.

 

 

Urodziłam się w Dniu Pisarza,

to nie kaŻdemu się zdarza,

choć jeszcze tego nie wiedziałam,

od zarania dzieciństwa

pisałam

i nie było dla mnie nic cenniejszego,

niż białej kartki pytajnik

i tajemnica zeszytu pustego