Pamięci moja
zagalopowana
jak rączy rumak
Przybiegasz nieproszona
do progu mojej skroni
i trwasz gniewnie
Zapomnij jakąś datę
pomiń linie brwi
i wypukłość ust
Przegap to co było ważne
pomyl melodię
Zlekceważ cień na fotografii
ja
jakieś pięć lat temu…